Gledoskop

Gledoskop je sistem za razvrščanje in označevanje programskih vsebin v avdiovizualnih medijih. Starše, otroke, vzgojitelje in druge opozarja, da vsebina vsebuje prizore, ki so lahko za določeno starostno skupino gledalcev škodljivi. V ta namen uporablja znake, ki vsebujejo starostna priporočila (vodstvo staršev, 12 let, 15 let, 18 let), poleg njih pa tudi piktograme, s katerimi pojasni razlog za starostno priporočilo (nasilje, strah, spolnost, diskriminacija, zloraba drog in/ali alkohola ter neprimeren jezik). 

Starostna priporočila:

Primerno za vse otroke z vodstvom staršev ali skrbnikov Primerno za vse otroke z vodstvom staršev ali skrbnikov (VS)

Utegne škodovati razvoju otrok do 12. leta Utegne škodovati razvoju otrok do 12. leta

Utegne škodovati razvoju otrok do 15. leta Utegne škodovati razvoju otrok do 15. leta

Utegne škodovati razvoju otrok do 18. leta Utegne škodovati razvoju otrok in mladoletnikov do 18. leta

Utegne škodovati razvoju otrok do 18. leta Utegne škodovati razvoju otrok in mladoletnikov do 18. leta: eksplicitne
              seksualne programske vsebine

Utegne škodovati razvoju otrok do 18. leta  Lahko resno škoduje razvoju otrok in mladoletnikov: pornografija ali
               neupravičeno prikazovanje nasilja


Piktogrami:

Nasilje Nasilje

Strašljive vsebine Strašljive vsebine

Spolnost Spolnost

Nevarno vedenje Nevarno Vedenje

Diskriminacija Diskriminacija

Zloraba drog in/ali alkohola Zloraba drog in/ali alkohola

Neprimeren jezik Neprimeren jezik